I shall tear up trees with my bare teeth

I shall crush mountains with my fists

I shall go crazy for love!

Miguel de Cervantes

 

Chee Webb is the nom de plume of Greet Embrechts. In real life she is the mother of four adult children, lives in Belgium and works in a branch of the Standard Bookstore in Antwerp. Feel free to call her a creative jack-of-all-trades, because in addition to writing, she also paints and sculpts.
She mainly gets her inspiration from Spain, where she has been travelling alone regularly for the past seven years. Travelling, meeting people, gathering stories ... It has become a real passion.

Chee Webb is de nom de plume van Greet Embrechts. In het echte leven is ze moeder van vier volwassen kinderen, woont ze in Herentals en werkt ze in een Standaard Boekhandel in het Antwerpse. Noem haar gerust een creatieve duizendpoot, want naast schrijven schildert en boetseert ze ook.
Haar inspiratie haalt ze vooral in Spanje, waar ze sinds zeven jaar heel regelmatig alleen naartoe
trekt. Reizen, mensen ontmoeten, verhalen sprokkelen … Het is een echte passie geworden.

Her debut novel 50 shades of dating immediately became a trilogy. It is a fictional story about the quest of a woman who, after her marriage, does not know which way to turn and how to get to know people. She decides to travel alone and venture into online dating, with all the consequences that entail.
Book 1 and Book 2 each feature 25 characters, but the two parts are connected by a common thread, a secret that Julia has carried with her for a long time. Part 3, number 50, is an exciting epilogue in which the reader will find out whether the whole Tinder story has finally paid off or not. The tip of the veil is already lifted at the end of Part 2 of this rollercoaster. Fasten your seat belt!

Haar debuutroman 50 tinten Tinder is meteen een trilogie geworden. Het is een fictief verhaal over de zoektocht van een vrouw die na haar huwelijk niet goed weet welke kant ze op moet en hoe ze mensen kan leren kennen. Ze besluit om alleen te gaan reizen en zich te wagen aan online daten, met alle gevolgen van dien.
In boek 1 en boek 2 komen telkens 25 personages aan bod, maar de twee delen zijn verbonden door een rode draad, een geheim dat Julia sinds lang met zich meedraagt. Deel 3, nummer 50, is een spannend epiloog waarin de lezer te weten komt of het hele Tinderverhaal tenslotte resultaat heeft opgeleverd of niet. Een tipje van de sluier wordt al opgelicht aan het einde van deel 2 van deze rollercoaster. Maak je veiligheidsgordel maar vast!